Stanovanie v ATC Lodenica

Máme potešujúcu správu pre účastníkov, ktorí budú ubytovaní v stanoch.

Stanovanie je zabezpečené v ATC Lodenica na Rekreačnej ul. 5, 921 01 Piešťany.