Lezenie a zlaňovanie na Troch jazdcoch v M. Karpatoch pod vedením inštruktorov VHT

Počas zrazu bude v sobotu lezenie a zlaňovanie na Troch jazdcoch v M. Karpatoch pod vedením inštruktorov VHT.
Bude tu možnosť zdokonaliť sa v technike a pre začiatočníkov to bude úvodná inštruktáž a praktický nácvik. Tu bude možnosť si aj dohodnúť ďalší postup – základný výcvik VHT v zmysle inštruktorského školenia, ktorý je niekoľkodňový a treba sa naň prihlásiť.
Doprava v sobotu do M. Karpát bude zabezpečená mikrobusom z Piešťan za poplatok s odchodom o 9.00 hod.
Treba sa prihlásiť v zrazovej prihláške.