Zľavnený vstup na kúpalisko Eva pre účastníkov 65.zrazu KST a 49.stretnutia TOM

V spolupráci s Klubom vodného póla Kúpele Piešťany sú zabezpečené zľavnené vstupy na kúpalisko Eva pre účastníkov stretnutia turistov vo výške 50%.