upozornenie pre záujemcov o účasť na 65. celoslovenskom zraze KST

Upozorňujeme všetkých záujemcov, ktorí majú ešte záujem o zabezpečenie ubytovania v hoteloch, že posledný deň pre podanie prihlášky s ubytovaním v hoteli je 31.5.2018 . Po tomto termíne kontaktujte nás na e-mail letnyzrazkst@gmail.com, či je možné ešte zabezpečiť ubytovanie. Samozrejme, to sa netýka záujemcov, ktorí budú ubytovaní v stanoch v ATC Lodenica.