Ľudové hudobné nástroje zo zbierky Kornela Duffeka

Dom umenia Vás pozýva 3. júla 2018 o 17.00 hodine do výstavnej siene Domu umenia v Piešťanoch  na slávnostnú vernisáž  výstavy „ Ľudové hudobné nástroje zo zbierky Kornela Duffeka“, ktorá sa uskutoční pri príležitosti nedožitých 80. narodenín tohto vzácneho človeka. V hudobnom  programe vystúpi rodina Hlbockých.

Tešíme sa na stretnutie

pozvánka