Miesto prezentácie účastníkov

Dom umenia

Nábrežie Ivana Krasku, 921 01 Piešťany

streda: 17 – 22 hod.

štvrtok: 8 – 22 hod.

piatok: 7 – 22 hod.

sobota: 7 – 20 hod.

mapa