Trasy

  1. Vodácke trasy
  2. Cyklo trasy
  3. Pešie trasy
  4. Trasy VHTStretnutie VHT, na ktorom budú účastníci plniť minimum VHT. Miesto: Traja jazdci, Malé Karpaty. Kontakt: p. Funk Ivan, tel.č.: 0905946653, e-mail: funkivan@gmail.com
  5. Jazdecká turistikakontakt: 0905303573 p. Hučko Michal
  6. Trasy pre handicapovaných účastníkov